Vyhlásenie o ochrane súkromia a bezpečnosti údajov

Tieto pravidlá stanovujú predávajúcemu spôsob využívania a ochrany všetkých informácií, ktoré mu poskytli zákazníci v rámci používania webovej stránky www.autokreso.sk.

Osobné údaje sú informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.  Osobné údaje sú  všetky údaje, ktoré umožňujú identifikáciu kupujúceho (napr. meno a priezvisko, e-mailová adresa, adresa bydliska atď.).

Spracúvanie osobných údajov je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Registráciou na webovej stránke www.autokreso.sk, nákupom bez registrácie alebo návštevou stránky udeľuje kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v prihlasovacom formulári, informácií o objednávke, informácií poskytnutých v rámci platobného procesu a inými údajmi. Tieto údaje sa použijú na uzatvorenie zmluvy a na oboznámenie predávajúceho s nákupným správaním kupujúceho, na informačné účely a na podporu služieb a tovarov predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje k ochrane súkromia a všetkých osobných údajov zákazníka, a k dodržiavaniu Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných platných právnych predpisov. Predávajúci nesmie poskytnuté osobné údaje využiť ani poskytnúť tretím osobám, pokiaľ mu to tieto osobitné zákony nedovoľujú alebo to nie je potrebné na splnenie zmluvných záväzkov. Všetci pracovníci a obchodní partneri predávajúceho sú zodpovední za dodržiavanie smerníc o ochrane osobných údajov.

V prípade zmeny osobných údajov (napr. bydlisko, dodacia adresa), ktoré boli zdokumentované pri registrácii, je kupujúci povinný o tejto skutočnosti informovať predávajúceho e-mailom na adrese sales@autokreso.sk. Ak kupujúci nechce, aby predávajúci akýmkoľvek spôsobom spracúval tieto údaje, a požaduje, aby ich predávajúci vymazal, musí túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu e-mailom na adrese sales@autokreso.sk.

Webová stránka www.autokreso.sk využíva súbory cookie ako ID relácie, resp. súbory cookie obsahujú tzv. ID relácie, aby internetový obchod počas relácie rozpoznal internetový prehliadač zákazníka, tým zároveň aj zákazníka, a umožnil nákup.

S cieľom vylepšiť fungovanie, zjednodušiť a zabezpečiť pohodlnejšie prehliadanie ukladá webová stránka vo vašom počítači isté množstvo informácií v tzv. súboroch cookie, ktoré slúžia na optimalizáciu využívania webovej stránky a zlepšenie používateľskej skúsenosti počas prehliadania. Návštevou a používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas s využívaním súborov cookie, ktoré možno zablokovať. Po zablokovaní môžete stránku naďalej zobrazovať, niektoré funkcie však nebudú dostupné.

Čo sú súbory cookie?

Súbory cookie sú súbory s informáciami, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači, mobilnom telefóne alebo tablete a ku ktorým má priamy prístup navštívená webová stránka (súbory cookie hostiteľskej domény) alebo v spolupráci a pre potreby tretích strán (cudzie súbory cookie). V súboroch cookie sú zvyčajne uložené vaše nastavenia, nastavenia webovej stránky atď. Pri ďalšej návšteve webovej stránky odošle váš internetový prehliadač späť súbory cookie, ktoré patria tejto webovej stránke. Vďaka tomu sa na webovej stránke zobrazujú informácie podľa vašich potrieb. Súbory cookie môžu obsahovať rôzne informácie vrátane osobných údajov. Takéto informácie sa môžu ukladať len s vašim súhlasom. Uvedená webová stránka nemá prístup k informáciám, ktoré ste neuviedli, a nemá prístup k iným súborom uloženým vo vašom počítači.

Ako môžem deaktivovať súbory cookie?

Ukladanie súborov cookie vo vašom počítači môžete deaktivovať. Deaktivácia súborov cookie môže mať negatívny vplyv na používanie webovej stránky. Ak chcete deaktivovať súbory cookie, musíte upraviť nastavenia a konfigurácie vášho internetového prehliadača. V ponuke prehliadača vyberte možnosť Pomoc a Informácie o súboroch cookie a postupujte podľa pokynov.

Čo sú dočasné súbory cookie?

Dočasné súbory cookie alebo relačné súbory cookie sa z vášho počítač vymažú po zatvorení prehliadača. Pomocou nich ukladajú webové stránky dočasné údaje.

Čo sú trvalé súbory cookie?

Trvalé alebo uložené súbory cookie zostávajú vo vašom počítači po zatvorení internetového prehliadača. Pomocou nich ukladajú webové stránky informácie, ako napríklad prihlasovacie údaje a heslo, aby ste sa nemuseli pri každej návšteve stránky vždy prihlasovať.