Vyplňte, prosím, formulár, aby sme mohli tovaru prideliť číslo reklamácie.

Vrátenie tovaru

Pri nákupe v internetovom obchode Auto Krešo d.o.o. máte maximálnu záruku, že za svoje peniaze dostanete tovar v príslušnej hodnote. Ak má tovar skrytú chybu (vadu), tovar vám vymeníme za nový alebo vám vrátime peniaze.

Lehota na vrátenie tovaru je 14 dní, pričom lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru, ktorý je predmetom zmluvy. Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke v časti Jednostranná výpoveď zmluvy.

Predávajúci je povinný dodať tovar v technicky bezchybnom stave.

Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené doručovateľskou spoločnosťou a iné vzniknuté záväzky. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný podať reklamáciu dodávateľovi priamo na mieste.

Vrátenie tovaru nie je možné uplatniť, ak si zákazník objednal nesprávny tovar alebo mu objednaný tovar nevyhovuje, pokiaľ nesúhlasí, že bude hradiť manipulačné náklady na vrátenie tovaru.

Kontaktujte nás na e-mailovej adrese sales@autokreso.sk alebo vyplňte formulár na vrátenie tovaru, nepoužitý tovar v pôvodnom balení a vložte do ďalšej škatule.

Ak kupujúci vráti tovar, ktorý mu z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, poštovné na vrátenie tovaru hradí sám (vrátenie tovaru na našu adresu a na doručenie nového tovaru). Tovar pošlite na našu adresu a my vám po doručení tovaru oznámime, kedy vám vrátime peniaze.

Vrátený tovar musí byť zabalený v nepoškodenom pôvodnom balení s etiketami výrobcu. Prosíme Vás, aby ste neničili originálne baleniea nepísali po ňom. V opačnom prípade nemôžeme vrátený tovar prijať.

Na balíku musí byť jasne napísané: VRÁTENIE TOVARU

Vyhradzujeme si právo na zamietnutie vrátenia tovaru, ktorý nebude na našu adresu doručený v súlade s týmito pokynmi.

Tovar, ktorý chcete vrátiť, môžete na našu adresu poslať prostredníctvom ľubovoľnej doručovateľskej spoločnosti.

Balík na vašu adresu doručuje naša zmluvná doručovateľská spoločnosť podľa platného cenníka.

Po prijatí vášho balíka sa tovar skontroluje a žiadosť sa spracuje do 24 hodín po prijatí s výnimkou dní pracovného pokoja a sviatkov. Spoločnosť Auto Krešo d.o.o. má právo vrátiť peniaze za tovar do 5 pracovných dní od doručenia balíka na našu adresu.

Ak si želáte vrátenie peňazí, Vašu žiadosť spracujeme v čo najkratšom čase. Peniaze sa vám vrátia rovnakým spôsobom, akým bola suma za tovar uhradená, pričom platba kartou sa stornuje v priebehu 5 dní.

Objednávky špeciálneho a ojedinelého tovaru: za takýto tovar sa považuje tovar  ojedinelý a špecifický,  ktorý má komerčnú hodnotu len pre majiteľa/zákazníka. To znamená tovar, ktorý objednala spol. Auto Krešo d.o.o., výhradne pre konkrétneho zákazníka. Za takýto tovar sa považujú autosúčiastky pre zriedkavé značky vozidiel ako Bentley, Ferrari, RollsRoyce atď., na objednávku vyrobené autosúčiastky, ojedinelé športové rozmery pneumatík atď. V tomto prípade sa nevracia plná suma, ale suma znížená o 50%.

Ak si kupujúci objedná tovar a bez udania dôvodu tovar nepreberie (obal nie je poškodený, doručený tovar je v poriadku), spol. Auto Krešo d.o.o. má právo odpočítať zo zaplatenej kúpnej ceny výšku priamych nákladov na doručenie a vrátenie tovaru.

Spol. Auto Krešo d.o.o. je zodpovedná za materiálové nedostatky tovaru, ktorý predáva na svojich internetových stránkach, v súlade s právnymi predpismi, najmä so záväzkovými právnymi predpismi Chorvátskej republiky.

Spol. Auto Krešo d.o.o. v spolupráci so servisom po doručení tovaru stanoví, do ktorej kategórie vrátený tovar patrí.   

Dostupnosť tovarov a služieb v internetovom obchode

Spol. Auto Krešo d.o.o. si vyhradzuje právo hocikedy stiahnuť ktorýkoľvek tovar z predaja. V takýchto prípadoch vráti spol. Auto Krešo d.o.o. kupujúcemu nedostupného, no zaplateného tovaru alebo platenej služby zaplatenú sumu v plnej výške za tovar, ktorý už nie je dostupný, alebo službu, ktorá bola zaplatená, no nebola poskytnutá, bez ohľadu na dôvod stiahnutia tovaru z predaja alebo dôvod neposkytnutia služby. Ďalej si spol. Auto Krešo d.o.o. vyhradzuje právo zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť dostupnosť internetového obchodu.

Oznámenie o stave vráteného výrobku a o výške vrátenej sumy bude kupujúcemu zaslané e-mailom do 10 dní. Peniaze budú zákazníkovi vrátené maximálne do 5 dní od dátumu oznámenia.