Obchodné podmienky

Všeobecné informácie

Majiteľom webovej stránky www.autokreso.sk je obchodná spoločnosť Auto Krešo d.o.o., Záhreb, Biokovska 1b, identifikačné číslo: 05273263700. Obchodné podmienky sú podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pre predávajúceho záväzné a uvádzajú povinnosti, ktoré predávajúcemu vyplývajú pri uzatváraní, výkone a ukončení zmluvy a ktoré mu vyplývajú z platných zákonov pred uzatvorením zmluvy na diaľku.

Predávajúci je spoločnosť Auto Krešo d.o.o., Záhreb, Biokovska 1b, identifikačné číslo: 05273263700,
tel. č.: +385 1 30 30 300, e-mail: sales@autokreso.sk, web: www.autokreso.sk, IČ DPH: HR05273263700.

Kupujúci je fyzická osoba -bežný spotrebiteľ,  ktorý si objedná a zaplatí tovar prostredníctvom služieb internetového obchodu na webovej stránke predávajúceho na súkromné účely, ale aj živnostník, malopredajca, osoba, ktorá vykonáva obchodnú činnosť, a všetci ostatní zákazníci, napríklad právnické osoby. Na tieto osoby sa vzťahuje Zákon o ochrane spotrebiteľov len v tom prípade, ak si kúpia tovar, ktorý nesúvisí s ich obchodnou činnosťou.

Predávajúci vystupuje na webovej stránke www.autokreso.sk pod svojim vlastným menom. Obchodné podmienky spolu so špecifikáciou a cenou kupovaného tovaru tvoria súčasť zmluvy uzatvorenej na diaľku a pred potvrdením objednávky tovaru musí kupujúci vyjadriť súhlas s obchodnými podmienkami a vyhlásiť, že je s nimi oboznámený. Po potvrdení objednávky (uzatvorenie zmluvy) sa obchodné podmienky zákazníkovi odošlú e-mailom, ktorý zároveň slúži ako potvrdenie o uzatvorení zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky kedykoľvek zmeniťa zmeny vstúpia do platnosti po uverejnení na uvedenej webovej stránke.

Potvrdením a zrealizovaním objednávky kupujúci uzatvára zmluvu a predávajúci ho bude okamžite informovať o uzavretí zmluvy. Podmienkou právoplatného uzatvorenia zmluvy je spôsobilosť kupujúceho na právne úkony. Kupujúci je zodpovedný za úplnosť a pravosť údajov uvedených pri registrácii. Obchodné podmienky sa rozdeľujú do viacerých kategórií/súborov informácií.

Webová stránka www.autokreso.sk môže byť niekedy nedostupná z dôvodu prác na stránke, údržby stránky, aktualizácie obsahu alebo v prípade nepredvídateľných okolností, ktoré nezapríčinil predávajúci a ktoré sa snaží čo najskôr odstrániť.

Hlavná charakteristika tovarov

Hlavné charakteristika tovarov: Na webovej stránke sa nachádza popis a fotografie tovaru. Údaje o tovare sa vytvárajú na základe databázy predávajúceho.

Fotografie tovaru sú ilustračné a nemusia sa úplne zhodovať s tovarom, ktorý je predmetom objednávky. Predávajúci dôrazne upozorňuje, že vizuálna podoba tovaru znázorneného na fotografii nemusí zodpovedať skutočnej vizuálnej podobe, s ohľadom na nastavenie zákazníkovho monitora a rozdielneho vnímania farieb, ktoré vidí zákazník na obrazovke. Vyššie uvedené rozdiely medzi tovarom na fotografii a dodaným tovarom sa nepovažujú za chybu tovaru.

Vyššie uvedené rozdiely medzi tovarom na fotografii a dodaným tovarom sa nepovažujú za chybu tovaru. Údaje o tovare (popis tovaru, cena atď.) uvedené na webovej stránke www.autokreso.sk sa môžu líšiť v dôsledku chybnej aplikácie, iných technických porúch, tlačových chýb atď. Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade zjavných chýb alebo nesprávnosti údajov o výrobku na webovej stránke www.autokreso.sk, jednostranne vypovedať zmluvu.

Predmetom objednávky môžu byť len výrobky, ktoré sú k dispozícii a  dostupné. V dôsledku veľkého množstva objednávok na webovej stránke www.autokreso.sk sa môže stať, že informácie o dostupnosti tovaru nezodpovedajú skutočnému skladovému stavu.

Ak objednaný tovar nie je na sklade, predávajúci oznámi kupujúcemu, že tovar momentálne nie je dostupný, a kedy bude tovar znova dostupný, aby mohol určiť dodaciu lehotu a zároveň poskytnúť možnosť nákupu obdobného výrobku, ktoré je dostupný a svojimi vlastnosťami sa najviac približuje nedostupnému tovaru. Ak predávajúci nedokáže zaplatený a objednaný tovar kupujúcemu vôbec poskytnúť, musí mu vrátiť peniaze v plnej výške.

Cena tovaru

Ceny na webovej stránke www.autokreso.sk sa uvádzajú v eurách vrátane DPH. Náklady na dopravu nie sú zahrnuté v cene tovaru, ale platia sa samostatne, a to v súlade s obchodnými podmienkami a spôsobom uvedeným v týchto obchodných podmienkach. Pred potvrdením objednávky poskytne predávajúci kupujúcemu samostatne informácie o cene tovaru, cene za doručenie, výške DPH a výslednej cene, aby bol kupujúci oboznámený so zaplatenou výslednou sumou za objednaný tovar. V prípade platby cez internet banking alebo poštovou poukážkou nie sú náklady súvisiace s platbou, resp. prevodom cez internet banking zahrnuté v cene.

DÔLEŽITÉ: Každú platbu debetnou a kreditnou kartou musí spol. Auto Krešo d.o.o preveriť v lehote jeden až tri pracovné dni.

Dostupnosť tovarov a služieb v internetovom obchode

Spol. Auto Krešo d.o.o. si vyhradzuje právo hocikedy stiahnuť hociktorý tovar z predaja. V takýchto prípadoch vráti spol. Auto Krešo d.o.o. kupujúcemu za nedostupný, no zaplatený tovar alebo platenú služby zaplatenú sumu v plnej výške, a to za tovar, ktorý už nie je dostupný, alebo službu, ktorá bola zaplatená, no nebola poskytnutá, bez ohľadu na dôvod stiahnutia tovaru z predaja alebo dôvod neposkytnutia služby. Ďalej si spol. Auto Krešo d.o.o. vyhradzuje právo zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť dostupnosť internetového obchodu.