GDPR

Úvod 

My v Autokreso.sk rešpektujeme vaše právo na súkromie a bezpečnosť, zatiaľ čo používate našu internetovú stránku a služby. Tešíme sa z Vašej dôvery v našu internetovú stránku, ktorú používate, a preto sme sa zamerali na to, aby naši zákazníci, návštevníci našej webstránky a predplatitelia našich služieb mohli komunikovať s  Autokreso.sk s plnou dôverou.  

Zaručujeme Vám,  že sa ochrane Vašich údajov, súkromia a online bezpečnosti venujeme s maximálnou vážnosťou. 

Tieto pravidlá súkromia poskytujú transparentné informácie o metódach, ktorými Autokreso.sk zhromažďuje, používa, uchováva, zdieľa alebo chráni osobné údaje. Autokreso.sk spĺňa svoje povinnosti vyplývajúce zo Zákona o ochrane osobných údajov 2018 (GDPR).  

Kontrola údajov 

Pre účely Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), EÚ 2016/679 je Auto Krešo d.o.o., Biokovska 1b,  10000  Záhreb, Chorvátska republika spoločnosťou, ktorá nesie konečnú zodpovednosť za kontrolu vašich údajov našich služieb. V prípade, že máte akékoľvek otázky o ochrane súkromia, kontaktujte nás, prosím, na: sales@autokreso.sk 

Zhromaždené údaje 

Rozoznávame dva druhy údajov, ktoré o Vás zhromažďujeme, osobné a neosobné údaje

Osobné údaje 

Osobné údaje sa zhromažďujú tak, že sa o nich s nami dobrovoľne podelíte prostredníctvom stránky  Autokreso.sk. Zdieľanie všetkých osobných údajov je dobrovoľné, no existujú aj niektoré údaje potrebné na to, aby sa ich mohli bez výhrad využívať služby kúpy prostredníctvom nášho internetového obchodu.  

Druhy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, sú: 

 • Meno
 • Adresa
 • E-mailová adresa 
 • Telefónne číslo 
 • Údaje o vozidle 
 • IP adresa 
 • ID kupujúceho 

Uvedené informácie nám poskytujete, keď: 

 • Si vytvárate konto v našom internetovom obchode 
 • Si objednávate prostredníctvom nášho internetového obchodu 
 • Posielate komentáre a reakcie na naše výrobky 
 • Prehľadávate našu internetovú stránku 
 • Sa prihlasujete do svojho konta na našej internetovej stránke 
 • Pridávate svoj nákup do nákupného košíka 
 • Komunikujete s nami prostredníctvom našich kanálov užívateľských služieb 
 • S nami vstupujete do kontaktu na sociálnych sieťach 

Neosobné údaje 

Vaše neosobné údaje sa o Vás zhromažďujú pri vstupe na našu internetovú stránku. To sú informácie o vašich návštevách a správaní sa na našej internetovej stránke, ktoré zahŕňajú no neobmedzujú sa na:   

 • prehliadanie našich stránok 
 • dĺžku návštev 
 • druh prehliadača, ktorý používate 
 • operačný systém 
 • IP adresu a lokalitu. 

Hoci sme klasifikovalia ko osobné údaje aj IP adresu, nebudeme používať vašu IP adresu na Vaše osobné identifikovanie. Tieto informácie slúžia na zlepšovanie našej internetovej stránky a jej optimalizáciu pre Váš prehliadač. 

Informácie, ktoré nezhromažďujeme 

Nepotrebné údaje: spoločnosť Auto Krešo d.o.o. nikdy nepožaduje informácie, ktoré nie sú potrebné pre obchodné účely. Našim cieľom je zabezpečovať čím priaznivejšie skúsenosti s našou internetovou stránkou, bez narušenia akéhokoľvek súkromia alebo bezpečnosti. 

Finančné údaje: Auto Krešo d.o.o. je spoločnosť spĺňajúca požiadavky PCI, ktorá nezhromažďuje ani neukladá žiadne citlivé údaje o vykonávaných úhradách. Pre dokončenie finančnej transakcie na našej internetovej stránke budete priamo pristupovať k poskytovateľom našich platobných služieb,  PayPal, Corvus pay, 2Checkout, ktorí spracujú bezpečne údaje o úhradách platobnými kartami (ktorých GDPR si môžete  prečítať na stránkach poskytovateľov služieb). 

Citlivé osobné údaje: Spoločnosť Auto Krešo d.o.o. nezhromažďuje a neuchováva údaje veľmi citlivého chatakteru. Nebudeme napríklad ukladať údaje o vašom pohlaví, rodinnom stave, členstve v osobnej skupine, politickej, náboženskej a sexuálnej orientácii, veku, invalidite alebo rase.  

Údaj, ktorý sa vzťahuje na maloletých: webstránka Autokreso.sk nie je určená osobám mladším ako 18 rokov.   

Používanie vašich údajov 

Osobné údaje 

Osobné údaje, ktoré od Vás zhromažďujeme, využívame na nasledovné účely: 

 • Aby sme Vám umožnili obchodný styk s nami a aktivovali možnosť využitia nášho internetového obchodu 
 • Aby sme Vám umožnili bezpečné doručenie tovaru 
 • Aby sme mohli realizovať peňažné transakcie za tovar, ktorý od nás kupujete 
 • Aby sme zabránili neoprávneným aktivitám 
 • Aby sme pre Vás prispôsobili našu stránku 
 • Aby sme umožnili obchodnú a transakčnú komunikáciu, ktorá nie je spojená s marketingom 
 • Aby ste mohli prijímať marketingové oznamy internetového obchodu Autokreso.sk, no iba ak ste si ich predplatili 
 • Aby sme sa na Vás (v prípade potreby) obrátili v súvislosti s Vašou objednávkou a mohli odpovedať na akúkoľvek komunikáciu vykonanú prostredníctvom našich obvyklých komunikačných kanálov alebo prostredníctvom sociálnych médií  
 • Aby sme Vám umožnili zdieľať materiály z našej webstránky na Vašich kontách na sociálnych sieťach 

Neosobné údaje 

Neosobné údaje získané od návštevníkov stránok Autokreso.sk využívame v agregovanej podobe na štatistické účely, aby sme lepšie porozumeli, odkiaľ nás naši návštevníci navštevujú, akú majú interakciu s našimi stánkami, a tiež aby sme ľahšie dotvárali dizajn a organizáciu našej internetovej stránky pre čím jednoduchšiu interakciu s našimi zákazníkmi.   

Marketing 

Naše marketigové aktivity („newsletter“) obsahujú originálne, overené ponuky na finančnú úsporu a propagáciu akcií, ktoré môžu byť na stránke Autokreso.sk aktívne určitý čas.  

Neželaný obsah, či obsah zlej kvality svojim predplatiteľom nikdy nedistribuujeme. V našich oznamoch sa usilujeme vždy komunikovať naše ponuky nevtieravým a vysoko profesionálnym spôsobom.  

Súhlas 

Aby ste sa prihlásili na priamy marketing spoločnosti Auto Krešo d.o.o., musíte dať svoj výslovný súhlas s vyplnením prihlasovacieho formulára na našom webovom portáli, alebo aktualizovaním predplatiteľských nastavení na ktorékoľvek konto služieb Autokreso.sk, alebo pri nákupe na internetovom obchode AutoKreso. Marketingové výhody Vám nebudú zaslané, kým neposkytnete svoj výslovný súhlas na internetovej stránke Autokreso.sk. 

Keď nám dáte svoj explicitný súhlas na predplatné na náš marketing, budeme Vaše údaje používať na to, aby sme Vám posielali informácie o ponukách, výrobkoch a službách spoločnosti Auto Krešo d.o.o. V našom prihlasovacom formulári bude nedvojzmyselne stanovené, na aký obsah ste sa presne prihlásili. Každý raz, keď sa od Vás bude požadovať poskytnutie súhlasu, dostanete od nás jasné a transparentné informácie o tom, k čomu svoj súhlas poskytujete.  

Zrušenie predplatného 

V ktoromkoľvek okamihu môžete zrušiť predplatné alebo sa odhlásiť z nášho marketingu. Pre okamžité odhlásenie kliknite jednoducho na „Odhlásenie“ na dne doručenej marketingovej e-pošty, alebo si aktualizujte predplatné na internetovej stránke Autokreso.sk. Taktiež si môžete poslať e-mail na  adresu sales@autokreso.sk s názvom „Odhlásiť prijímanie oznamov“. Rešpektujeme Vaše právo na neprijímanie našich marketingových oznamov, dokonca aj po poskytnutom súhlase a prihlásení sa na ne. Odlásenie takéhoto spôsobu informovania je maximálne jednoduché. V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte na: sales@autokreso.sk

Politika cookies 

Autokreso.sk chce byť čo najtransparentnejší a postarať sa o to, aby ste boli dobre informovaní o tom, ako sa nakladá s Vaším súkromím v interakcii s naším webovým portálom. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na nás prostredníctvom e-mailovej adresy sales@autokreso.sk, a my Vám radi pomôžeme.  

Cookies sú malé jednotky údajov, ktoré sa môžu uložiť vo Vašom počítači alebo v mobilnom zariadení. Umožňujú našej internetovej stránke, aby si „pamätala“ Vaše aktivity na nej, alebo Vaše preferencie, a zlepšovala tak Vaše skúsenosti s jej používaním. Pomôže nám to napríklad zapamätať si, ktoré predmety ste si vložili do svojho nákupného košíka. Niektoré služby môžu používať súbory cookies na doručenie obsahu špecifického pre Vaše záujmy a ukladanie Vašich osobných nastavení, aby ste ich nemuseli zadávať po každý raz, keď vstupujete na naše webové stránky.  Súbory cookies môžete vždy odmietnuť, ak to Váš prehliadač dovoľuje. Rovnako tak môžete rozhodnúť, aby Váš prehliadač zobrazil oznámenie, že sa cookies posielajú, a môžete ho prijať alebo odmietnuť. Môžete ich podľa vlastného rozhodnutia aj vymazať všetky zároveň, alebo len vybrané z nich zo svojho počítača. Obvykle sa dajú tieto možnosti vyhľadať v nastaveniach Vášho prehliadača.  

Autokreso.sk nepoužíva cookies priamo, no služby, ktoré sa používajú na našej internetovej stránke, ich vytvárajú. Druhy koláčikov, s ktorými sa môžete stretnúť na stránke Autokreso.sk, sú rozdelené na  tri kategórie, pričom ide o zmes cookies vytvorených pod názvom poskytovateľa služieb, napr. YouTube (cookies tretej strany) alebo pod názvom domény Autokreso.sk, napr. Facebook, (známe ako „1st party cookies“): 

Funkčné – tieto cookies podporujú používanie webstránky a služieb a umožňujú určité charakteristiky, aby Vám umožnili lepšie užívateľské prostredie. Funkčné cookies používame napríklad na to, aby sme si zapamätali výrobky uložené vo Vašom nákupnom košíku, či krajinu doručenia, ktorú ste si vybrali. Zablokovanie niektorých z týchto cookies deaktivuje určité funkcie na našej internetovej stránke. 

Výkonné – tieto cookies poskytujú spoločnosti Auto Krešo d.o.o. informácie určené na vylepšenia našej internetovej stránky a identifikáciu problémov, s ktorými ste sa stretávali počas návštev na našej stránke. Tento druh cookies by mohol poskytnúť napr. informácie o tom, ako ste sa na našu internetovú stránku dostali a ako ste sa pohybovali počas návštevy našej internetovej stránke. Tieto cookies používame aj na získanie určitých štatistických a analytických údajov, ako napr. koľko návštevníkov  našu internetovú stránku navštívilo a nakoľko účinná je naša celková inzercia.  

Cielené – tieto cookies poskytujú Autokreso.sk informácie o tom, ako vylepšovať naše výrobky a služby a posielať Vám oznamy, ktoré pokladáme za relevantné pre Vás. 

Tieto cookies používame pre cielené usmernenie na našich webových stránkach a službách na rôzne marketingové iniciatívy. 

V rámci cookies neukladáme Vaše osobné údaje, ako sú Vaše meno či mailová adresa. Cookies nám v  Autokreso.sk slúžia na vylepšovanie užívateľského prostredia na našej internetovej stránke, pričom napríklad  umožňujú, aby boli naše webstránky presné, pre Vás relevantné, bezpečné a aktuálne, ako aj na identifikáciu chýb a problémov s našou internetovou stránkou a ponukou výrobkov.  

Autokreso.sk pracuje s veľmi kvaliktným a kompaktným malým okruhom poskytovateľov služieb, ktorí môžu zanechať cookies počas Vašej návštevy na našej internetovej stránke (remarketing / retargeting). Remarketing je situácia, keď sa Vám objaví inzerát na príbuzné výrobky a služby, na základe toho, čo by Vás mohlo zaujímať. Ide o veľmi častú metódu, používanú na väčšine internetových stránok  eCommerce. Spomenutú funkciu môžete kedykoľvek vypnúť deaktivovaním cookies v nastaveniach.  

Cookies umožňujú Autokreso.sk analýzu správania používateľov na našej internetovej stránke za účelom zdokonaľovania ponúk, riešenia problémov a vylepšovania užívateľského prostredia. Prácou so špecializovanými poskytovateľmi služieb Autokreso.sk prehľadáva informácie spojené so správaním návštevníkov stránok a používa informácie na robenie rozhodnutí, ktorými by umožnil lepšie fungovanie internetových prehliadačov. Citlivé osobné údaje sa nezhromažďujú počas celého procesu, ale údaje zhromaždené a analyzované v celkovom objeme, ako napríklad druh prehliadača, čas strávený na stránke, preferované výrobky či navigačný tok sa analyzujú.   

Ostatné technológie: ďalšie technológie, ako sú pixely, sa môžu používať aj na našej internetovej stránke alebo mobilných aplikáciách. Tieto technológie sa používajú na zdokonaľovanie našich výrobkov a pomáhajú nám prezentovať Vám relevantný obsah.  

Zverejňovanie informácií 

Osobné údaje 

Údaje, ktoré nám posielate, môžeme na Autokreso.sk zverejňovať:  

 • Na realizáciu s Vami dohodnutých transakcií a rozvíjanie priebehu nášho obchodného vzťahu (napr. zamestnancom spoločnosti Auto Krešo d.o.o. alebo menovaným poskytovateľom služieb, ako sú poskytovatelia dopravných alebo softvérových služieb) * 
 • V prípade, ak to od nás vyžadujú príslušné orgány pre výkon právnych predpisov alebo právni zástupcovia za účelom správneho a trestného konania, a je tak stanovené zákonom alebo právnymi predpismi,  
 • Nadobúdateľom alebo potenciálnym nadobúdateľom našich podnikateľských aktivít, alebo nejakého kľúčového segmentu nášho podnikania. 

* Vyhradzujeme si právo poskytnúť údaje (vrátane Vašich osobných údajov) tretím stranám v prípade predaja, pripojenia, likvidácie alebo prevodu celkového alebo takmer všetkého majetku našej spoločnosti pod podmienkou, že tretia strana súhlasí s dodržiavaním podmienok z nášho vyhlásenia o ochrane súkromia a pod podmienkou, že tretia osoba používa Vaše osobne údaje iba na účely, na ktoré ste nám ich sprístupnili. V prípade takéhoto poskytnutia budete včas oboznámení a budete mať možnosť sa odhlásiť.  

Neosobné údaje 

Vaše neosobné údaje môžeme sprístupniť tretím stranám tam, kde sa tieto kombinujú s podobnými informáciami druhých užívateľov našej webstránky. Napríklad môžeme informovať tretie strany o počte jednotlivých užívateľov navštevujúcich našu internetovú stránku, demografickom zložení užívateľov našich internetových stránok alebo aktivít, ktoré návštevníci našich webstránok konajú na našej internetovej stránke. Tretie strany, ktorým môžeme poskytnúť tieto informácie, môžu zahŕňať potenciálnych alebo skutočných inzerentov, poskytovateľov inzerčných služieb (vrátane služby sledovania webstránok), komerčných partnerov, sponzorov, licencie, vykonávateľov prieskumov a ostatné podobné strany. 

Uchovávanie Vašich údajov 

Autokreso.sk bude uchovávať Vaše osobné údaje po minimálny čas, potrebný na úspešné naplnenie uvedených účelov v rámci zhromažďovania daných údajov. Osobné údaje sa budú uchovávať dlhšie iba ak je to nutné z hľadiska právnych náležitostí, alebo za účelom výkonu konania v zmysle príslušných právnych predpisov v priebehu prípadného budúceho právneho konania, či ak to môže napomôcť znemožneniu podvodného konania pri podnikaní.  

Bezpečnosť 

Autokreso.sk chápe obavy o súkromie a bezpečnosť Vašich internetových transakcií, pričom Vašu bezpečnosť na internete chápeme s plnou vážnosťou. Naša stránka, Autokreso.sk, je v úplnom súlade s požiadavkami uvedenými vo verzii 2.0 bezpečnostných štandardov priemyselných údajov o úhradách (PCI DSS 2.0). Citlivé údaje o úhradách neuchovávame, ak užívatelia vstupujú do interakcie s našou webstránkou. 

Secure Sockets Layer alebo „SSL“ je bezpečnostná technológia, ktorá je k dispozícii používateľom stránky Autokreso.sk na šifrovanie spojenia medzi poskytovateľom webových služieb a prehliadačom. Všetky údaje, ktoré sa prevádzajú medzi našim webovým poskytovateľom a prehliadačom, ostávajú plne súkromné a bezpečné. Napríklad sa pomocou SSL dokážu náš a Váš počítač zosúladiť pri prevode všetkého prenášaného obsahu formou nezrozumiteľného rozsahu znakov. Napríklad:  

3048 0241 00C9 18FA CF8D EB2D EFD5 FD37 89B9 E069 EA97 FC20 5E35 F577 EE31 C4FB C6E4 4811 7D86 BC8F BAFA 362F 922B F01B 2F40 C744 2654 C0DD 2881 D673 CA2B 4003 C266 E2CD CB02 0301 0001  

Používaním SSL môžeme zabezpečiť, že budú Vaše cenné osobné údaje pri interakcii s našou webstránkou úplne zašifrované. Bez týchto informácií na Vašom či našom počítači nemôže našu zašifrovanú komunikáciu nikto rozlúštiť. V rámci Vašej bezpečnosti na interenete Vás prosíme, aby ste každého, kto s Vami komunikuje na internete o citlivých údajoch, žiadali, aby používal zašifrovanie spôsobom, akým to robíme aj my. Pri každej komunikácii s nami si na bezpečnostných segmentoch služby Autokreso.sk všimnete, že je http: // nahradený https: // a doplnený symbolom zámky. 

Pre vytvorenie bezpečného SSL prenosu požaduje poskytovateľ webových služieb SSL certifikát. Preverenie certifikátu webovej stránky je dobrá prax umožňujúca zabrániť nedorozumeniam na relácii web-lokalita, ktoré sa niekedy nazývajú web-lokalitami „krádež identity“. Pre preverenie certifikátu  kliknite na zámku. Váš prehliadač Vám ukáže meno majiteľa potvrdenia. Toto meno by sa malo zhodovať s menom operátora webovej lokality. 

Naše SSL certifikáty vydáva jedna z hlavných autorít v oblasti vydávania týchto certifikátov všeobecne – spoločnosť COMODO CA Limited. COMODO CA Limited je v súlade s Web Trustom, čo znamená, že jeho obchodné konanie a prax výhradne zosúladená so smernicami AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) a kontrolovaná nezávislo schváleným audítorom (Ernst & Young). Certifikáty COMODO CA Limited SSL umožňujú vysokú úroveň šifrovania  a potvrdzujú, že je spoločnosť právne zodpovednou organizáciou.  

Zaväzujeme sa chrániť súkromie a bezpečnosť informácií, ktoré poskytujete internetovej stránke Autokreso.sk.  

Vykonali sme viacero technických i fyzických bezpečnostných opatrení, aby sme zabránili strate  bezpečnosti Vašich údajov. Nikdy sa nedá zaručiť, že sú zhromažďovanie, prenos a uchovávanie údajov úplne bezpečné, no podnikli sme potrebné kroky na zapezpečenie príslušných ochranných opatrení v zmysle ochrany Vašich údajov. 

Aktualizovanie, potvrdzovanie a vymazávanie údajov 

Autokreso.sk podnecuje majiteľov kont, aby aktívne ukladali, monitorovali a aktualizovali svoje osobné údaje. Ak máte konto na internetovej stránke Autokreso.sk, môžete svoje údaje aktualizovať v ktoromkoľvek okamihu prihlásením sa na svoje konto na stránke Autokreso.sk a zmenou svojich údajov. V súlade s našimi záväzkami vyplývajúcimi zo Zákona o ochrane osobných údajov 2018 (GDPR), budeme Vaše osobné údaje aktualizovať a vymazávať v súlade s Vašimi požiadavkami. Kontaktujte nás prostredníctvom našej e-mailovej adresy sales@autokreso.sk, aby ste aktualizovali alebo odstránili svoje osobné údaje z nášho systému, alebo si aktualizujte údajesami na Vašom užívateľskom konte na stránke Autokreso.sk. 

Vaše práva 

Byť informovaný 

Pomocou týchto pravidiel o súkromí chce byť Autokreso.sk čo najviac informatívny a transparetný, a zabezpečiť tak, aby ste si boli vedomí, s akou vážnosťou pristupujeme k Vášmu súkromiu a bezpečnosti v rámci našej práce. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom toho, ako zhromažďujeme, uchovávame a spracúvame vaše údaje, Vám budeme radi nápomocní – stačí, ak sa nám ozvete na e-mailový kontakt sales@autokreso.sk.

Prístup k osobným údajom 

Môžete požiadať o nahliadnutie do našej evidencie Vašich osobných údajov. Pre žiadosť o prístup k osobným údajom stačí poslať e-mail na sales@autokreso.sk. Autokreso.sk bude v záujme ochrany Vašich údajov požadovať potvrdenie Vašej identity ako súčasť žiadosti o prístup k osobným údajom.  

Svoje osobné údaje si môžete prezrieť v ktoromkoľvek okamihu prostredníctvom svojho konta na Autokreso.sk. Naším cieľom je splnenie potvrdených a aktívnych žiadostí o prístup k údajom do 30 dní, pokiaľ tieto nie sú prehnané, opakované, neplatné či neopodstatnené. Autokreso.sk nebude nikdy uchovávať nepotrebné údaje dlhšie ako je skutočne potrebné pre účely, na ktoré boli zhromaždené. Môže sa stať, že sa nám nepodarí úplne vyhovieť Vašej požiadavke, keby to napríklad ovplyvnilo ochranu údajov alebo narušilo ich dôvernosť, ktorou sme viazaní voči iným, alebo pokiaľ máme zákonné právo spracovať žiadosť iným spôsobom.   

Oprava / vymazanie osobných údajov 

Môžete požiadať Autokreso.sk o opravu všetkých informácií o Vás, ktoré pokladáte za nepresné.  Autokreso.sk umožňuje svojím užívateľom samostatne si aktualizovať údaje na svojom konte  Autokreso.sk. Môžete nás tiež požiadať o vymazanie Vašich údajov. 

Vašim požiadavkám sa vždy snažíme vyhovieť v celosti, no niekedy sa to možno nebude dať dosiahnuť. Hovoríme napríklad o prípadoch, keď musíme použiť Vaše údaje, aby sme vyhoveli zákonným požiadavkám alebo keď je potrebné použiť vaše údaje na stanovenie, dosiahnutie alebo obhajobu právnych nárokov.  

Obmedzenie použitia osobných údajov 

Môžete požiadať Autokreso.sk o obmedzenie použitia Vašich osobných údajov v určitých okolnostiach, ako napríklad:  

 • ak si myslíte, že sú informácie nepresné a treba ich zmeniť, aktualizovať alebo preveriť 
 • ak si prajete zrušiť predplatné na náš marketing (reklamné informácie), ale nepožadujete vymazanie svojich údajov 

Požiadať nás o prevod Vašich údajov inej inštitúcii  

Môžete nás požiadať, aby sme Vaše osobné údaje odovzdali odborníkovi na ochranu údajov v nejakej inej inštitúcii, či už v štruktúrovanom alebo obvyklom formáte vhodnom na strojové čítanie.  

Zmeny a doplnky nášho Vyhlásenia o súkromí 

Všetky zmeny týchto Pravidiel o súkromí na internetovej stránke budú uverejnené na našej  internetovej stránke, aby ste vždy mali vedomosť o tom, ktoré informácie zhromažďujeme, a ako a za akých podmienok ich používame. 

Ak sa v určitom okamihu rozhodneme využívať osobné údaje spôsobom, ktorý je značne odlišný od toho, ako je uvedené v týchto Pravidlách o súkromí na internetovej stránke, alebo Vám boli tieto predstavené v čase ich zhromažďovania inak, informujeme Vás o tom elektronickou poštou, pričom budete mať na výber, či si želáte poskytovať nám svoje údaje naďalej aj po tejto zmene. 

Riešenie sporov online

Riešenie vašich spotrebiteľských problémov v online prostredí spravodlivo a účinne bez súdnych žalôb – ec.europa.eu

Hotjar

Naša webstránka využíva na webové analýzy analytický nástroj Hotjar poskytovateľa Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, EÚ, tel.: +1 (855) 464-6788). Tento nástroj nám umožňuje získavať informácie, pomocou ktorých môžeme optimálne prispôsobovať internetovú stránku potrebám našich zákazníkov. Hotjar ako analytický nástroj poskytuje každému používateľovi možnosť použitia záhlavia „Nesledovať“, aby nebolo možné zaznamenať údaje o jeho návšteve na webstránke. Toto nastavenie podporujú všetky bežné prehliadače, takže ak navštevujete našu webstránku prostredníctvom rôznych prehliadačov alebo počítačov, musíte na každom z nich nastaviť funkciu „Nesledovať“.

Hotjar anonymne zhromažďuje nasledovné informácie: špecifické údaje o zariadení, ako sú IP adresa Vášho zariadenia, ukladané anonymne, veľkosť obrazovky zariadenia, druh zariadenia a jedinečnú identifikáciu zariadenia, krajinu a geografickú lokalitu, zvolený jazyk internetovej stránky, prihlasovacie údaje týkajúce sa domény navštevovanej stránky, ako aj dátum a čas, kedy bola stránka navštívená.

Všeobecne zhromažďujeme Vaše údaje anonymne a nevyhľadávame údaje o Vašom užívateľskom správaní sa na internete.

Viac o spracovaní údajov pomocou softvéru Hotjar nájdete na http://www.hotjar.com/privacy. Používanie softvéru Hotjar môžete odmietnuť na stránke https://www.hotjar.com/opt-out.

Google Analytics

Naša internetová stránka používa službu webovej analýzy Google Analytics, poskytovanú Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Táto služba využíva súbory cookies na analýzu užívateľského správania a používania internetovej stránky návštevníkmi stránky. Viac informácií o zhromažďovaní údajov tvorenom súbormi cookies týkajúce sa Vášho používania webstránky a spracovania Vašich údajov službou Google môžete získať na linku: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.