Doručenie tovaru

Všetok tovar doručuje kuriér (doručovateľská spoločnosť) na adresu zákazníka. Ak nie ste doma, doručovateľská spoločnosť vám nechá v schránke oznámenie o nedoručení zásielky.

Strata alebo poškodenie zásielky

Zásielka je počas dodávky poistená pre prípad straty alebo poškodenia. Poškodený tovar vymeníme za nový. Prosíme, aby ste nás o prijatí poškodenej zásielky ihneď informovali e-mailom. Poškodené balenie sa musí bezpodmienečne pred použitím odfotografovať, aby sme Vás mohli informovať o ďalšom postupe.

Dodacie podmienky

Za dodanie sa považuje doručenie tovaru až k vstupu do objektu na požadovanej adrese. V prípade doručenia do bytového domu nie je kuriér povinný priniesť tovar až na poschodie, na ktorom kupujúci býva. Kuriér tovar doručí po vchod do bytového domu. Dodanie zabezpečuje prepravná spoločnosť, ktorá poskytuje prepravné služby.

Dodacia lehota

Doručovateľská spoločnosť musí tovar doručiť v priebehu 48 hodín po prijatí objednávky v sklade.

Výnimkou sú miesta, ktoré neposkytujú každodenné doručovanie a pri ktorých je možné doručenie podľa plánu doručenia, alebo v prípade prírodnej katastrofy.

Cena zásielky

Cena zásielky je 7,5 EUR.

Prevzatie tovaru

Zásielka bude doručená na požadovanú adresu. Ak nie ste doma, doručovateľská spoločnosť vám nechá v schránke oznámenie o nedoručení zásielky. Tovar je zabalený tak, aby sa pri bežnej manipulácii počas prepravy nepoškodil. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať prípadné poškodenie a túto skutočnosť bezodkladne oznámiť doručovateľovi alebo tovar neprebrať, ak je zvonka viditeľne poškodený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru podpísať dodací list alebo sprievodku a odovzdať ju doručovateľskej spoločnosti ako doklad o prevzatí zásielky.

Doručovanie balíkov prostredníctvom spol. G.LS

Spol. Auto Krešo spolupracuje pri doručovaní balíkov v Slovenskej republike so spoločnosťou G.LS Croatia d.o.o.

Ak sa vybraný tovar nedoručí z dôvodu, že tovar už nie je dostupný, predávajúci je povinný bezodkladne informovať kupujúceho a kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie peňazí alebo sa s predávajúcim dohodnúť na inej dodacej lehote. Všetok objednaný tovar sa, ak je to možné, dodáva zabalený v jednom balíku. Ak tovar nie je možné kvôli skladovým zásobám poslať v jednom balíku, predávajúci si vyhradzuje právo doručiť tovar vo viacerých zásielkach. Dodávka sa riadi podmienkami používania doručovateľskej spoločnosti a v čase doručenia tovaru doručovateľskou spoločnosťou sa považuje za dokončenú.

V prípade vrátenia tovaru z dôvodu nedoručenia tovaru doručovateľskou spoločnosťou oboznámi predávajúci kupujúceho e-mailom a informuje sa, či má objednaný tovar na žiadosť zákazníka znova odoslať.

Keď predávajúci doručí tovar kupujúcemu prostredníctvom doručovateľskej spoločnosti, kupujúci je povinný prevziať tovar a podpísať dodací list ako dôkaz o riadnom doručení tovaru. V prípade, ak si kupujúci tovar objedná, no nepreberie, má predávajúci právo ponechať si časť zaplatenej nákupnej ceny vo výške nákladov na doručenie a iných manipulačných nákladov na doručenie.

Do dodacej lehoty sa nezapočítavajú nasledovné dni a okolnosti:

  • deň prijatia objednávky/dopytu,
  • omeškanie z dôvodu nesprávne a neúplne uvedenej adresy kupujúceho,
  • omeškanie z dôvodu zásahu vyššej moci alebo z iných dôvodov, ktoré nezapríčinil predávajúci,
  • dni pracovného voľna, ak pripadnú na začiatok alebo koniec lehoty.