Bezpečnosť

 

Vyhlásenie o bezpečnosti online platby

Pre bezpečné prijatie kreditnej karty pri platbách v našom internetovom obchode používajte online platobnú službu Adyen.

Platobná služba Adyen zaručuje úplné utajenie Vašich údajov z Vašej karty od okamihu zadania do platobného formulára Adyen. Informácie o platbe, ktoré vydala Vaša karta, budú Vašim webovým prehliadačom banke odoslané v zašifrovanej forme. Náš obchod nikdy nepríde do kontaktu so všetkými údajmi z Vašej platobnej karty. Okrem toho ani pracovníci platobnej služby Adyen nemajú prístup k samotným údajom. Izolované jadro nezávisle spravuje dôverné údaje pri zachovaní úplnej bezpečnosti.

Platobná služba Adyen považuje všetky informácie za bankové tajomstvo a podľa toho s nimi aj zaobchádza. Informácie sa použijú výhradne na tie účely, na ktoré sú určené. Vaše citlivé údaje sú  v bezpečí a Vaše súkromie zaručujú pokročilé bezpečnostné mechanizmy.Zhromažďujú sa len tie údaje, ktoré sú potrebné na realizáciu zákazky v súlade s predpísanými postupmi online platieb.

Bezpečnostné kontroly a prevádzkové postupy, aplikované na našu infraštruktúru, zaručujú súčasnú spoľahlivosť platobnej služby Adyen.  Okrem toho, dodržiavaním prísnej kontroly prístupu, pravidelným sledovaním bezpečnosti a hĺbkovými previerkami, aby sa zabránilo zneužitiu siete a implementáciou ustanovení o informačnej bezpečnosti sa trvalo udržiava a zlepšuje stupeň bezpečnosti systému a ochrana Vašich údajov na karte.
K bezpečnosti tiež prispieva pravidelné monitorovanie bezpečnosti, vstupná kontrola, aby sa zabránilo zraniteľnosti sietí a plánovaná implantácia ustanovení o bezpečnosti informácií.